معرفی شرکت

تولید بذر، نهال و مواد رویشی با کیفیت در مجموعه های کشاورزی و باغداری آستان قدس رضوی دارای سابقه ای طولانی و حدوداً 30 ساله می باشد. به منظور افزایش بهره وری در فعالیت های این حوزه و با توجه به نیاز کشور به استفاده از بذور و نهال با کیفیت، مؤسسه بذر و نهال رضوی وابسته به هولدینگ کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی آستان قدس در سال 1397 فعالیت خود را در مشهد مقدس آغاز نمود.
هدف این مؤسسه تکثیر، تولید و فروش بذر، نهال و مواد رویشی (از قبیل ریزوم، پیاز، غده، ریشه، جوانه، پاجوش، قلمه، ساقه و یا شاخه) سالم، اصیل و با کیفیت و سازگار با اقلیم های مختلف به منظور کاهش وابستگی به بذر و نهال خارجی، افزایش صادرات و همچنین تولید دانش ملی با تاکید بر پژوهش های کاربردی برای بهبود خواص زراعی و ژنتیکی بذر و نهال تعیین شده است.
فعالیت های اصلی این مؤسسه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
  • تکثیر، تولید و فروش بذر و مواد رویشی سالم، نهال های اصلاح شده درختان مثمر و غیر مثمر تجاری، نشاء سبزی جات، گیاهان دارویی، زینتی و زراعی.
  • جمع آوری و نگهداری توده های بومی و همچنین ژنوتیپ ها و ارقام داخلی و خارجی